صندلی های کارمندی
صندلی های انتظار
صندلی های کنفرانسی
صندلی های مدیریتی
محصولات جدید
ست های پیشنهادی
 
 
آدرس: اسلامشهر - انتهای آیت ا.. کاشانی - چیچکلو - مجتمع مبل سازان و درود گران - پ ۷۸ و ۸۰

کدپستی: ۳۳۱۵۱۷۹۵۷۳

تلفن : ۵۶۸۲۶۸۲۸-۵۶۸۲۶۸۲۹-۵۶۸۲۶۸۳۰

فاکس: 56826828
سایت: www.sanatneshiman.com
ایمیل:
 info@sanatneshiman.com

ایمیل: sanatneshiman@yahoo.com